Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Què és la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre?

 
La Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre (acollida a la Llei de Fundacions de la Generalitat de Catalunya número 2.159),  és  un conjunt de serveis assistencials comunitaris integrats, amb funcions identificables, diferenciades i específiques per prestar atenció en Salut Mental a diferents nivells assistencials amb la proximitat al medi familiar i social que afavoreix la rehabilitació i integració dels pacient al seu entorn.
 
L’activitat assistencial es regeix pel fonaments bàsics del model d’atenció del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i es fonamenta en:
 
Marc Europeu: Declaració d'Hèlsinki.
 
Model d’atenció: orientat  a les necessitats dels usuaris, amb una integració a les xarxes d’Atenció Primària, Salut Mental, Serveis Socials, Educació i Altres, amb una visió global i continuïtat assistencial.
 
Model de Serveis: integració de xarxes (evitant duplicitats, millora la gestió de recursos) i l’enfocament comunitari més preventiu i més rehabilitador.
 
Model organitzatiu i professional: sistema d’organització territorial d’atenció integral, pràctica assistencial basada en l’evidència científica (promoure la recerca i formació), pràctica professional basada en fets i valors i gestió del canvi des de l’Administració i els proveïdors.
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES