Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Formació


 
Entenem les necessitats formatives com un procés imbricat dins de l’organització del nostre treball quotidià. Amb la difusió de la formació continuada en àmbits com les noves tecnologies, els avanços diagnòstics i terapèutics, l’actualització dels coneixements i l’ especialització professional, d’entre altres, tenim l’objectiu que els nostres professionals puguin adaptar-se a les continues exigències de la professió.

Per tant, tenint organitzat el procés de les activitats formatives que es realitzen a la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre, garantim l’assistència i participació de forma equitativa i facilitem la comunicació entre els diferents professionals, compartint les noves adquisicions formatives de cadascun.

La formació s'organitzarà:

-  Formació interna de la FPMTE: s'establirà un espai de formació unificada de periodicitat setmanal amb sessions monogràfiques d’interès general impartides per professionals interns i externs a l’organització i dividides en dos grans àrees; adults i infantil.

-  Formació externa: es facilitarà l’assistència i participació a congressos i jornades d’interès psiquiàtric.

Es participa de les Jornada Trimestral de formació de periodicitat trimestral del l’Institut Pere Mata de Reus.

La gestió i organització de la formació la farà la Comissió de Formació de la FPMTE, constituïda l’any 2007, que entre d’altres funcions té encomanat la programació de les activitat de formació interna.
 
 
 
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES