Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Programes de salut mental

 
Programes conjunts:
 
Programes infantils i juvenils:
 
Programes d'adults:
__________________
 
•T-1. Programa d'Atenció a la Població Adolescent amb Greus Trastorns de Conducta, escolaritzats en Centres i Serveis Específics.
•T-2. Programa de Salut Mental per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (SESM-DI).
•T-3. Servei de Consell Mèdic Telefònic d'Urgències.
•T-4. Programa de Col·laboració entre els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil i els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Departament de Treball i Afers Socials i Famílies.
•T-6. Programa de Valoració d’Autisme i Psicosi Infantil (UVAPI) – UFTEA (Reus i Tarragona).
•T-10. Programa d'Atenció Específica a les Persones amb TMS (PAE-TMS.)
•T-11. Programa de Suport a les Urgències Sectoritzades.
•T-12. Pla de serveis individualitzat (PSI). (Baix Camp i Priorat, Tarragonès, Alt Camp i Conca, Baix Penedès, Medi Obert).
•T-13. Programa d'Atenció Específica a les Persones amb TMG (PAE-TMG).
•T-15. Programa atenció a la població immigrant i persones refugiades.
•T-18. Programa de Rehabilitació i Reinserció a la Comunitat.
•T-19. Programa Salut i Escola. Salut Mental.
•T-20. Programa Especial d'Atenció a les Ludopaties.
•T-22. Programa de suport a institucions penitenciàries.
•T-25. Programa per a l'Atenció dels Comportaments Alimentaris (URTA).
•T-26. Programa de millora de la qualitat en l’atenció psiquiàtrica urgent de suport al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
•T-27. Programa de Suport als Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i Centres Residencials d’Educació Intensiva (CREI) de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).
•T-31. Programa d'Interconsulta Psiquiàtrica als Hospitals Generals de referència.


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES