Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Unitat d'Aguts

 
 
 
 
És la Unitat d’hospitalització de curta estada destinada a atendre a persones majors de 18 anys que presenten una situació de crisi en la qual no s’ha pogut aconseguir una millora o control dels símptomes a nivell dels altres recursos externs i que per la seva gravetat i risc requereixen d’una contenció i intervencions intensives. Atén la població de referència de les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès.
 
   
 
 
 
DADES DE CONTACTE
 
 
Ctra. de l'Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
Tel. 977 33 86 67
Fax. 977 33 86 61
 
 
OBJECTIUS
 
 
Donar una atenció integral a les persones amb un trastorn mental i en situació de crisi, que per la seva gravetat requereixen un tractament intensiu  en règim hospitalari.
 
 
PRESTACIONES
 
 
Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge tan biològic, psicològic, com social necessari per assegurar una assistència de qualitat.
Tractament dels pacients d’acord amb els protocols adients segons la seva patologia, amb tècniques farmacològiques i de psicoterapèutiques individuals i grupals.
Servei de Teràpia Electroconvulsiva.
Atenció i suport a les famílies implicant-los de forma activa en el procés terapèutic de llur familiar. Garantint en tot moment una informació comprensible, suficient i adient del diagnòstic, pronòstic i tractament.
Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
Atenció social: avaluació de la situació social i familiar del pacient i abordatge de les necessitats detectades.
Atenció mèdica de l’estat general de salut.
Garantir la continuïtat assistencial mitjançant una coordinació periòdica amb la resta de dispositius, particularment amb els dispositius de la Xarxa de Salut Mental.

EQUIP PROFESSIONAL
 
 
Psiquiatre
Metge Internista                                    
Psicòleg Clínic                                      
Infermeria                                             
Treballador Social                    
Auxiliar de clínica                                  
Terapeuta Ocupacional                               
Personal Administratiu                          
Personal de seguretat    
 
 
ACCESIBILITAT
 
 
Persones majors de 18 anys, del sector de referència, en situació de crisi en la qual no s’ha pogut aconseguir una millora o control dels símptomes a nivell dels altres recursos externs i que per la seva gravetat clínica i risc requereixen d’una contenció i intervencions intensives. La porta d’entrada és el Servei d’Urgències del propi hospital i els recursos comunitaris psiquiàtrics.
 
 
COM ARRIBAR
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES