Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Creen una Unitat Funcional a Tortosa per millorar l’atenció als adolescents amb problemes d’addicció

 
El passat 3 de juny es va posar en funcionament la Unitat Funcional de Tortosa, formada per professionals de la Salut Mental i d’Addiccions, amb una gestió compartida entre el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre i el Centre d’Atenció i Seguiment a les Addicions (CSMIJ-CAS)
 
Els CSMIJ són els dispositius amb professionals especialitzats en patologia psiquiàtrica infantojuvenil i els CAS els dispositius de professionals especialitzats en trastorns per consum de substàncies. A través de la Unitat Funcional de Tortosa se seguirà el camí marcat pel  Pla Director de Salut Mental i Addiccions del 2017-2020, en el qual s’especifica la necessitat de dur a terme aliances i desenvolupar estratègies que incloguin protocols de tractament compartit, consultories i distribució de flux de pacients amb desplaçaments de professionals amb l’objectiu de tractar els trastorns que el pacient presenta de manera cooperativa i, d’aquesta manera, oferir la millor atenció possible.
 
A través d’un treball proactiu d’ambdós dispositius professionals, es busca incrementar la detecció de conductes de risc per consum  de substàncies entre la població adolescent. D’aquesta manera, es vol facilitar el desenvolupament d’estratègies d’intervenció precoç i oferir un dispositiu de tractament únic i especialitzat, intensiu, immediat i eficaç per a adolescents amb problemes d’addicció o patologia dual, addicció i trastorn.
 
La Unitat Funcional de Tortosa atendrà a menors de 18 anys amb problemes greus d’addicció i /o patologia dual. Per altra banda, també atendrà els “menors vulnerables”, és a dir, els joves amb familiars que pateixen problemes de consum d’alcohol o altres drogues, joves amb patologia psiquiàtrica o amb importants factors de risc personals i/o socials.
 
Durant l’any 2018 es van visitar 28 adolescents al CAS amb problemes de consum de tòxics. Cada any augmenta el nombre d’adolescents que visiten la unitat, probablement degut al major coneixement de l’ajuda que ofereix el CAS, la major sensibilització cap als problemes de consum per part de la mateixa família i dels agents derivadors, així com l’efectiva coordinació entre xarxes que facilita aquesta derivació. Per altra banda, però, aquest augment també pot ser degut a un major consum d’alcohol i cànnabis, així com d’una manca de percepció del risc en el consum de substàncies. És aquest el motiu pel qual existeix la necessitat social de seguir informant, difonent i assessorant sobre l’existència d’aquest tipus d’unitats especialitzades i dels serveis que ofereixen.
 
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES