Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Acreditació en competències professionals de jardineria i neteja

Acreditació en competències professionals de jardineria i neteja de les persones treballadores del CET de la FPM

 
Des del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, CONFORCAT, es fa extensiu un primer pilotatge a persones amb discapacitat intel·lectual i d’altres col·lectius com el de la Salut Mental o el de les persones amb trastorns de l’Espectre Autista. Aquesta iniciativa ve donada per poder acreditar la experiència laboral de les persones, millorant així el seu currículum i reconeixement en el món laboral.
 
Sis treballadors/es del Centre Especial de Treball de la Fundació Pere Mata es presenten a la convocatòria d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de la seva experiència laboral.
 
Des de ja fa un any la Unitat de Suport a l’Atenció Professional de la Fundació Pere Mata està treballant en aquesta línia per tal d’aconseguir a obtenir un certificat de professionalitat i/o un títol de formació professional.
 
Aquest procés consta d’una fase d’assessorament on un professional assessor, acompanya i aconsella a les persones candidates, perquè puguin rebre un suport, tenint més possibilitats de superar la fase d’avaluació.
 
Una segona fase d’avaluació on les persones hauran de demostrar si compleixen amb les competències professionals que venen assignades a les unitats competencials de l’acreditació corresponent.
 
En funció dels resultats aconseguits, si cal, es recomanarà un itinerari formatiu.
 
I la última fase que és la d’acreditació i registre, on es lliurarà a la persona aspirant una acreditació de cadascuna de les unitats de competència demostrades durant la fase d’avaluació i es registrarà oficialment.
 
Amb aquest procés es busca fomentar l’autonomia laboral de les persones treballadores i aconseguir amb la seva experiència laboral, una acreditació que demostri les seves habilitats i aptituds en l’activitat professional.
 
Volem felicitar al Rafa, al Mohammed, al Toni, al Jaume, a l’Eva i a la Bego pels resultats adquirits!
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES