Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Primer Servei Prelaboral per a persones amb trastorn mental de les Terres de l'Ebre

El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat ha aprovat la creació del primer Servei Prelaboral per a persones amb trastorn mental server de les Terres de l’Ebre. Aquest servei té per objectiu facilitar la inserció laboral d’aquest col·lectiu i el gestionarà la Fundació Pere Mata.

El Servei es posarà en marxa abans d’acabar l’any amb 15 places, tot i que la previsió és que a mig termini es pugui incrementar fins a les 25 places. La creació d’aquest nou recurs permet consolidar l’estructura per a la inserció laboral de les persones amb malaltia mental de les Terres de l’Ebre, que actualment ja compten amb el Centre Especial de Treball (CET) que s’ubica a Amposta, i que també gestiona la Fundació Pere Mata.

En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d’Acció Social i Ciutadania a les Terres de l’Ebre, Adam Tomàs, ha assenyalat que s’inclou en la programació territorial per al període 2008-2011 i ha destacat l’important increment de serveis destinats a les persones amb malaltia mental a les Terres de l’Ebre des que es va posar en marxa la Unitat Polivalent a Amposta l’any 2006.

El gerent de la Fundació Pere Mata, Enric Cardús, ha corroborat que a les Terres de l’Ebre de tots aquests serveis no existien i la seva posada en marxa situa aquest territori per sobre de la mitja catalana en l’atenció a les persones amb malaltia mental.

El nou Servei Prelaboral Servei Prelaboral de les Terres de l'Ebre a Ampostaestà conveniat amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania, que segons ha dit Tomàs farà una aportació d’uns 120.000 euros anuals, amb l’objectiu de facilitar la inserció laboral de persones amb trastorn mental i evitar així les recaigudes.

Per aquest motiu es realitza un programa de rehabilitació individual que pretén que la persona atesa adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients per treballar en el Centre Especial de Treball de la Fundació o per realitzar una activitat laboral ordinària.

En aquest sentit, la director mèdica de la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre, Cristina Vila, ha dit que de les 4.200 persones diferents amb malaltia mental ateses durant 2009 als serveis sanitaris, unes 1.200 són potencialment usuàries del Servei Prelaboral. Vila ha explicat que el trastorn mental sever és una malaltia mental greu amb tendència a la cronicitat i que requereix una intervenció continuada dels serveis sanitaris.

Per això, ha remarcat que la rehabilitació laboral té una gran importància a l’hora de millorar l’estat de salut de la persona, a més que rebaixa les probabilitats de recaiguda extraordinàriament i facilita la normalització de la seva vida.

La directora tècnica de la Fundació Pere Mata, M. Josepa Delor, ha explicat que en el programa participen preferentment persones d’entre 18 i 50 anys amb trastorn mental sever que presentin possibilitats objectives d’inserció sociolaboral. El procés rehabilitador pot durar com a màxim 3 anys i inclou un ampli programa d’activitats per treballar aspectes com ara:

• habilitats socials
• hàbits i habilitats laborals
• autoestima i motivació
• hàbits personals i saludables
• hàbits d’autonomia
• habilitats d’organització
• educació per a la tolerància
• tècniques específiques de recerca de feina
• seguretat i condicions de salut en el treball
• altres habilitats (actualitat, grup de paraula, expressió plàstica, taller de cinema, taller de psicodrama, formació específica pel lloc de treball i entrenament, noves tecnologies i biblioteca, entre altres)

Treball del Centre 
Especial de Treball de la Fundació Pere Mata als Ullals del Baltasar Un cop finalitza el programa del Servei Prelaboral, l’usuari s’incorpora al Centre Especial de Treball de la Fundació a les Terres de l’Ebre, que actualment té contractades 15 persones i realitza serveis de neteja i de jardineria.

Per avaluar l’eficàcia d’aquest tipus de recurs, cal dir que la Fundació Pere Mata gestiona a Reus un altre Servei Prelaboral des de l’any 2005. Els resultats indiquen que aproximadament un 40 % de les persones que passen pel Servei Prelaboral acaben consolidant el seu lloc de treball, alhora que les recaigudes de la seva malaltia es rebaixen en un 55 % aproximadament.
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES