Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Salut Mental: entrevistes als residents #MIR #PIR #IIR

LORENA
Resident de psicologia clínica 
Una formació equilibrada i completa
 
 
 
 
 
MARINA
Resident de psiquiatria
Destacaria la incorporació des del principi als equips de treball com una més, amb la supervisió d'un adjunt
 
 
 
 
JUAN CARLOS
Resident d'infermeria en salut mental
Facilitat per cursar la rotació lliure tant en centres nacionals com internacionals
 
 
 
 
 
STEFANIA
Resident Internacional de psicologia clínica
Destacaria 3 punts: diversitat de diagnòstics, treball interdisciplinar en equips i activitat en xarxa comunitària.
 
 
 
 
VICTORIA
Resident Internacional de psicologia clínica 
Molt bona formació i excel·lent grup humà
 
 
 
 
 
 
AINHOA
Resident de psiquiatria
Quan vaig decidir fer Psiquiatria, l'Institut Pere Mata va ser la meva primera opció i ho tornaria a escolllir. 
 
 
 
 
 
ÀNGEL
Resident de psicologia clínica
Aquesta Rotació Externa m’ha ajudat a definir el meu futur immediat en l’àmbit professional.
 
 
 
 
 
YVAN
Resident d'infermeria en salut mental
Tinc l’oportunitat de participar en grups de recerca, cosa que m’ha fet descobrir l’interès per aquesta branca de l’Infermeria.
 
 
 
 
 MARIA DOLORES
Resident de psicologia clínica
Gran treball terapèutic. No existeix en el meu hospital una Unitat de Crisi d'Adolescents 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES