Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Salut Mental: entrevistes als residents #MIR #PIR #IIR

 
ALBA
Resident de psicologia clínica 
Varietat de corrents psicoterapèutiques entre els professionals, podent conèixer diferents formes de comprendre el problema i intervenir. Això m'ha permès adquirir un enfocament més integrador
 
 
 
 
 
CONCEPCIÓN
Resident d'enfermeria en Salut Mental
Destacaria els professionals amb els quals he treballat dia a dia ja que tenen molta experiència treballant en Salut Mental
 
 
 
 
 
JUAN
Resident de psiquiatria
L'oportunitat de participar en una línia d'investigació, dedicar hores a aquesta tasca dintre de la jornada laboral, i poder fer el doctorat
 
 
 
 
 
 
 
STEFANIA
Resident Internacional de psicologia clínica
Destacaria 3 punts: diversitat de diagnòstics, treball interdisciplinar en equips i activitat en xarxa comunitària.
 
 
 
 
 
VICTORIA
Resident Internacional de psicologia clínica 
Molt bona formació i excel·lent grup humà
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA
Resident de psicologia clínica
Formar part de l'equip como una més, i el fet de poder tenir contacte assistencial quasi des del primer dia, amb supervisió tant directa com indirecta
 
 
 
 
 
 
ELVIRA
Resident de psicologia clínica
La formació amb la resta de companys de residència, tots especialistes en Salut Mental, és un punt fort, així com els espais de supervisió de casos
 
 
 
 
 
 
ORIOL
Resident de psiquiatria
És un bon lloc per aprendre com a resident i seguir la carrera professional al finalitzar el període formatiu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN
Resident de psicologia clínica
Puc afirmar que s'han complert les meves expectatives i que va ser una excel·lent decisió la de triar aquesta plaça
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES