Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Plataforma Tarragona Salut Mental

 
Què és?
La Plataforma Tarragona Salut Mental (PTgnaSM) és una plataforma tecnològica creada per poder analitzar les dades que es generen en l’atenció clínica de les entitats del Grup Pere Mata (GPM).

Quin objectiu té?
L’objectiu general de la PTgnaSM és fer possible que les dades de salut mental de la població del territori de Tarragona puguin ser utilitzades per generar coneixement. Actualment aquestes dades s’entren a la història clínica informatitzada i queden emmagatzemades. A través PTgnaSM fem útils aquestes dades per a diferents objectius com:
1.  Promoure la recerca epidemiològica i observacional amb dades de salut mental.
2.  Ser centre de referència per a la generació de dades de salut mental.
3.  Facilitar l’anàlisi de dades generades amb l’activitat assistencial per la millora de la gestió dels recursos.
4.  Facilitar l’anàlisi de dades generades amb l’activitat assistencial per a millora de la seguretat clínica dels pacients i de la qualitat de les intervencions.
5.  Ser una eina de suport per a la recerca experimental en salut mental.
6.  Fomentar l’aplicació del BigData en la Salut Mental de la nostra població.

Quins beneficis té per la població?
Els resultats dels estudis de la PTgnaSM beneficien directament tot el col·lectiu de persones amb problemes de salut mental i indirectament a tota la població.
Les dades de cada persona contribueixen de manera solidària al conjunt de totes les dades i per tant al resultat final.
Cada persona que permet que les seves dades es puguin analitzar està fent un acte solidari.
Com que les dades sempre s’analitzen de forma agregada i anònima, els resultats mai són individualitzats i per tant el benefici mai serà personalitzat.
 
 
Quins beneficis té per al GPM?
Amb els resultats de l’anàlisi de les dades de les històries clíniques podem optimitzar els recursos, prendre decisions més encertades i millorar l’atenció en salut mental de la població que atenem.
 
Les dades es guarden i tracten de manera segura?
Treballem amb les dades sempre sota unes estrictes i continuades mesures de seguretat. Els fitxers de dades es guarden en el parc de servidors del GPM, amb accés restringit i usades amb una finalitat justificada i proporcionada i tot el procés està sotmès a auditories externes.
Les dades no es cedeixen mai a tercers.
 
Els investigadors de la PTgnaSM poden establir col·laboracions científiques amb altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, que formalitzaran en forma de projecte i en tots els casos les dades no sortiran i seguiran custodiades i analitzades dins els servidors del GPM.

Es manté la privacitat de les dades?
Hem establert un sistema complex i continu per mantenir la privacitat de les dades personals, és a dir que amb les dades no es pugui identificar cap persona.
Les dades que s’analitzen estan anonimitzades, és a dir les dades com el nom i cognoms, DNI, codi de la targeta sanitària o el número de la història clínica s’han eliminat, i no es pot saber de qui són la resta de dades. Aquest procés, avalat per l’Agència Catalana de Protecció de Dades, està sota la vigilància d’experts i d’un comitè extern de Gestió de dades personals format tant per professionals expert en privadesa de dades, investigadors i representants dels usuaris.
 
Es vetlla pel rigor científic i ètic de l’activitat?
Tota l’activitat de la PTgnaSM es fa en forma de projecte. Cada projecte ha de ser aprovat per la Comissió Clínica d’Investigació del GPM, el Comité de Protecció de Dades Personals i el Comité ètic d’investigació amb medicaments del Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili.
 
Com a persona que té dades en els arxius de la PTgnaSM puc exercir els meus dret ARCO?
Tots els usuaris tenen el dret l’accès, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) de les seves dades dins els fitxers dels servidors del GPM. Cal especificar que els fitxers amb els que treballa la PTgnaSM com que són anònims, aquests drets no s’hi poden exercir. No obstant si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a través d'aquest correu electrònic:  tarragonasm@peremata.com.

Com a persona que té dades en els arxius de la PTgnaSM puc exercir els meus dret d’oposició (opt-out)?
Tot usuari té dret d'oposar-se, prèvia petició i sense despeses, al tractament de les seves dades per als projectes de la PTgnaSM. Cal especificar que els fitxers amb els que treballa la PTgnaSM com que són anònims, aquests dret no s’hi poden exercir. No obstant si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a través d'aquest correu electrònic:  tarragonasm@peremata.com.
 
Vull més informació sobre la PTgnaSM, com puc obtenir-la?
Si voleu contactar amb nosaltres ho podeu fer a través d'aquest correu electrònic: tarragonasm@peremata.com.
 
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES