Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Atenció Primària i Salut Mental

 
L'Hospital Universitari Institut Pere Mata organitza el 20 de febrer la Jornada Trimestral de Formació: "Atenció Primària i Salut Mental", a l'Aula Magna de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus.
 
Els Trastorns Mentals presenten una elevada prevalença, afecten la salut i la qualitat de vida de les persones que els pateixen i comporten costos molt importants tant en l’àmbit sanitari com en el social. L’OMS preveu que una de cada quatre persones patirà algun trastorn mental al llarg de la vida. Així mateix, també alerta sobre la càrrega i discapacitat que hi van associades.
 
Per donar resposta a aquesta realitat, el Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, l’any 2006, va establir entre les línies prioritàries el treball de col·laboració entre l’Atenció Primària i la Xarxa de Salut Mental per millorar la cartera de serveis de Salut Mental a l’Atenció Primària, el qual es va anomenar “Programa de suport a la Primària”.
 
Revisant, l’any 2016, el seu grau d’implantació es va comprovar que arribava a un 43% de la població <18 anys i a un 54% de la població ≥18 anys. El desplegament va ser territorialment irregular i amb menys homogeneïtat de la desitjada. És per aquest motiu que, per completar i garantir l’equitat territorial, es va realitzar un esforç pressupostari significatiu l’any 2017 per tal d’implementar el programa a tots els ABS.
 
Les Jornades de Salut Mental i Atenció Primària ens oferiran la possibilitat de fer una anàlisi de la implementació del Programa al nostre territori i conèixer d’altres experiències a la resta de Catalunya.
 
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES