Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

La Fundació Pere Mata vol promoure la sensibilització en valors ètics

 
Des de l'Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS) de la Fundació Pere Mata (FPM) s'ha procedit a la col·locació de cartells sobre l'Ètica en diversos centres i serveis de l'entitat, per tal de promoure la sensibilització en valors ètics a totes les persones, tant treballadores com usuàries o beneficiàries dels seus serveis.
 
L'ERESS és un espai de caràcter consultiu, interdisciplinari i plural, amb la finalitat d'analitzar, oferir formació i assessorament sobre qüestions ètiques. Aquest està format per diverses professionals, representants dels diferents serveis de la FPM, que han rebut formació específica en ètica.
 
Els objectius principals de l'ERESS són:
  • Promoure la sensibilització i la formació en valors ètics a totes les persones de l’entitat.
  • Fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i recomanacions.
  • Identificar accions i situacions que impliquin un dilema ètic, analitzar-les a través d’un procés deliberatiu i emetre recomanacions al respecte.
  • Fomentar la participació de totes les persones de l’entitat en les qüestions ètiques que afecten a l’organització.
  • Oferir assessorament sobre qüestions ètiques a qualsevol persona o grup que ho sol·liciti.
L'equip de l'ERESS de la FPM està treballant des de l'any 2018, i aquest any es centrarà en accions de sensibilització i formació en aspectes ètics.
 
Pots contactar amb l'ERESS de la FPM a través del correu electrònic eressfpm@peremata.com
Vídeo Corporatiu


Presentació Àrea Discapacitat Intel·lectual Villablanca

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES