Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

La tutela i protecció jurídica

 
Què són les mesures de suport?

Les mesures de suport són figures jurídiques previstes legalment per tal de vetllar pel benestar de la persona que les rep i treballar per la cobertura de les necessitats que presenta, essent aquestes modulables i adaptades a les particularitats de cada persona.

Àmbit d’actuació de la Fundació Pere Mata.

L’exercici de les mesures de suport (tutela, curatela, mesures cautelars, defensa judicial) de totes aquelles persones a qui els hi ha estat modificada de forma judicial la seva capacitat o s’hagi determinat judicialment un suport voluntari (assistent personal)  i que presentin un diagnòstic de malaltia mental, discapacitat intel·lectual, demències i/o malaltia degenerativa residents a la província de Tarragona.

Funcionament
 
Desenvolupament de les mesures de suport de forma individualitzada i personal a través d’actuacions professionals programades i dirigides a la situación de cada persona en l’àmbit social, econòmic i jurídic segons es determini en la mesura.

Altres activitats del servei
 
Atenció i suport a les famílies, serveis i altres professionals en l’assessorament en els processos judicials de determinació de capacitat i altres qüestions de caràcter jurídic en relació als processos de modificació de capacitats de les persones.
Documents de compromís per desenvolupar mesures de suport en el futur.
 
Assessorament econòmic en l’exercici de la mesura de suport
 
Informació de com realitzar un inventari de béns, rendir comptes al jutjat, gestió econòmica ...
Realització de sessions informatives sobre les diferents mesures de suport existents i la seva utilitat.
 
Més informació
 
 
Dades de contacte
 
Ctra. Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
Tel. 977 92 05 32
 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES