Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

USAP - Unitat de suport a l'atenció professional

 
Perfil dels usuaris

Persones en edat laboral i amb discapacitat per raó de trastorn mental sever que estan contractades al Centre Especial de Treball (CET).

Principals objectius del recurs
 
Objectius generals:
 

Aconseguir mitjançant un programa de rehabilitació sociolaboral, la inserció i el manteniment de la persona amb malaltia mental en un lloc de treball en el Centre Especial de Treball (CET). Facilitar, a través d’un equip multidisciplinari, l’adaptació a l’entorn laboral en particular i a l’entorn cívic en general, i la preparació per a la vida autònoma, amb l’objectiu final de la integració sociolaboral.
Oferir l’activitat d’ajustament personal i social amb l’objectiu de fomentar una habilitació estructural de la persona i una millora de la seva relació amb l’entorn cívic.
 
Objectius específics:
 
Desenvolupament de les àrees del Programa Individual d’Inserció (Benestar físic, autodeterminació, inclusió social, drets, benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material i desenvolupament personal)
Desenvolupar les tasques productives d’acord amb la seva capacitat productiva i seguint els paràmetres establerts al servei.
Difondre, sensibilitzar i facilitar oportunitats d’informació i formació a tots els usuaris – treballadors per tal d’adquirir una perspectiva de gènere i una igualtat de tracte.

Servei subvencionat pel Departament de Benestar Social i Família amb el número de registre S06230
 
Dades de contacte
 
C/ de la Tolerància, 29
43204 Reus
Tel. 977 30 04 42
Fax. 977 30 08 19
 
 

Galeria d'imatges FPM

@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES