Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Patologia Dual

 
 
 
 
 
La Unitat de Patologia Dual (UPD) és una unitat d'hospitalització específica per a l'atenció de persones amb patologia dual, entenent aquesta com la presència d'un trastorn mental sever i d'un trastorn per ús, abús o dependència de substàncies, que per les seves característiques clíniques o per la presència de trastorns greus del comportament no puguin ser adequadament atesos en les xarxes assistencials de salut mental o de drogodependències. Atén la població de referència de les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès i comarques de les Terres de l’Ebre.
 
   
 
 
 
DADES DE CONTACTE
 
 
Ctra. de l'Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
Tel. 977 33 86 67
Fax. 977 33 86 61
 
 
OBJECTIUS
 
 
Donar una atenció integral a les persones amb un trastorn mental i trastorns per consum de substàncies, que per la seva gravetat requereixen un tractament intensiu  en règim hospitalari.
 
 
PRESTACIONS
 
 
Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge tan biològic, psicològic, com social necessari per assegurar una assistència de qualitat.
Tractament dels pacients d’acord amb els protocols adients segons la seva patologia, amb tècniques farmacològiques i de psicoterapèutiques individuals i grupals.
Atenció i suport a les famílies implicant-los de forma activa en el procés terapèutic de llur familiar. Garantint en tot moment una informació comprensible, suficient i adient del diagnòstic, pronòstic i tractament.
Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
Atenció social: avaluació de la situació social i familiar del pacient i abordatge de les necessitats detectades.
Atenció mèdica de l’estat general de salut.
Garantir la continuïtat assistencial mitjançant una coordinació periòdica amb la resta de dispositius, particularment amb els dispositius de la Xarxa de Salut Mental.
 

EQUIP PROFESSIONAL
 
 
Psiquiatre.
Psicòleg Clínic.                                  
Infermeria.                                         
Treballador Social.                    
Auxiliar de clínica.                                  
Terapeuta Ocupacional.                               
Personal Administratiu.                         
Personal de seguretat.        
 
 
ACCESIBILITAT
 
 
Persones majors de 18 anys que presenten un trastorn per consum de substàncies en patró d'abús i/o dependència al que s'hi afegeix un trastorn mental sever, amb o sense trastorns de conducta o amb una situació clínica de difícil maneig en el medi ambulatori. Les derivacions es realitzen des d’algun recurs assistencial de les xarxes de drogodependencies i de salut mental. Els ingressos són sempre programats i voluntaris.
 
 
COM ARRIBAR
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES