Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

Unitat de Crisis d'Adolescents

 
 
 

És la Unitat d’hospitalització d’aguts destinada a atendre als joves d’entre 12 i 18 anys que presenten una situació de crisi en la qual no s’ha pogut aconseguir una millora o control dels símptomes a nivell dels altres recursos externs i que per la seva gravetat i risc requereixen d’una contenció i intervencions intensives. Atén la població de referència de les comarques de l’Alt Camp i Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès i comarques de Les Terres de l’Ebre.
 
   
 
 
 
DADES DE CONTACTE
 
 
Ctra. de l'Institut Pere Mata, s/n
43206 Reus
Tel. 977 33 86 67
Fax. 977 33 86 61
 
 
OBJECTIUS
 
 
Donar una atenció integral als adolescents amb un trastorn mental, que per la seva gravetat requereixen un tractament intensiu  en règim hospitalari.
 
 
PRESTACIONS
 
 
Avaluació i diagnòstic pluridimensional i interdisciplinari, amb un abordatge tan biològic, psicològic, com social necessari per assegurar una assistència de qualitat.
Tractament dels adolescents d'acord amb els protocols adients segons la seva patologia. Emprarem des de tècniques farmacològiques com psicoterapèutiques individuals i grupals.
Atenció i suport a les famílies implicant-los de forma activa en el procés terapèutic de llur familiar. Garantint en tot moment una informació comprensible, suficient i adient del diagnòstic, pronòstic i tractament.
Atenció d’infermeria: avaluació i atenció de cures amb un pla específic, integrat en el pla terapèutic individual.
Atenció social: Avaluació de la situació social i familiar del pacient, així com la consecució dels objectius proposats en aquest àmbit.
Atenció mèdica de l’estat general de salut.
Garantir la continuïtat assistencial mitjançant una coordinació periòdica amb la resta de dispositius, particularment amb els dispositius de la Xarxa de Salut Mental Infanto-Juvenil.
 

EQUIP PROFESSIONAL
 
 
 Psiquiatre.
Metge Internista.                              
Psicòleg Clínic.                                
Infermeria.                                         
Treballador Social.                
Auxiliar de clínica.                              
Terapeuta Ocupacional.                       
Personal Administratiu.                     
Personal de seguretat.                  
 
 
ACCESIBILITAT
 
 
Tots aquells nois i noies entre els 12 i els 18 anys que per causes diverses no poden superar satisfactòriament l’adolescència i entren en crisis greus i de risc o inicien patologies severes, derivades des d’un altre recurs de la xarxa de salut mental.
 
 
COM ARRIBAR
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES