Empreses del Grup Pere Mata
Institut
Pere Mata

UHE-DI Villablanca

 

La Unitat d’Hospitalització Especialitzada per a persones amb Discapacitat intel·lectual i Malaltia Mental i/o trastorns de conducta (UHE-DI) de Villablanca dóna, des de juny de 2003, atenció hospitalària psiquiàtrica especialitzada de curta i mitja estada a persones majors de 18 anys amb diferents nivells de discapacitat intel·lectual i greus trastorns psiquiàtrics i/o de conducta, que precisen un Pla global d’atenció i un alt nivell de suport, pel seu tractament, amb l’objectiu de retornar-les als equipaments comunitaris de les xarxes de Salut Mental i Serveis Socials.

El servei està totalment integrat en la xarxa de recursos d’assistència comunitària i coordinat amb tots el serveis de la xarxa amb l’objectiu de procurar la continuïtat del projecte individual. Per les característiques i el perfil de les persones que acull la Unitat, el servei està estructurat amb una capacitat reduïda de places, alts ràtis de personal i un model estructural físic i assistencial acurat que permet portar a terme els plans integrals individuals intensius.

La Unitat acull al sector de població de la província de Tarragona i Lleida. Des de març de 2007 compta amb 17 places concertades amb el Servei Català de la Salut i amb el Departament de Acció Social i Ciutadania. L’accés a la Unitat es troba regulat pel Grup d’Estudi i Derivació (GED) de la zona, amb derivació del SESM-DI i depèn de la situació clínica de cada pacient i de la disponibilitat de llits, seguint els protocols de gestió de la demanda d’ingrés i de gestió de la llista d’espera.
 
Funcions i objectius generals
 
El servei es dedica a l’assistència de les necessitats biopsicosocials de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, proporcionant una atenció individual, integral i intensa tant en els aspectes sanitaris, psiquiàtrics, psicològics, psicoeducatius i psicosocials.

Els objectius específics assistencials principals són:
 
Diagnòstic i tractament de patologies.
Reducció/remissió de conductes desadaptades.
Aprenentatge de conductes adaptades.
Atenció a la conflictiva emocional.
Desenvolupament dels hàbits d’autonomia personal i social.
Afavoriment dels vincles interpersonals i familiars.
Estudiar les necessitats i la cerca del recurs posterior més idoni.
Reinserció social i ocupacional.
Garantir la continuïtat del projecte individual terapèutic i de rehabilitació.
Millora de la qualitat de vida de la persona.
Realitzar temporalment el servei substitutori de la llar garantint la cura i seguretat de les persones.
Coordinació amb els serveis implicats a la xarxa assitencial.
Formació, recerca i docència.
 
L’atenció es porta a terme per un equip multidisciplinar format per personal d’atenció directa i personal especialitzat: psiquiatra, psicòleg clínic, metge internista, diplomada d’infermeria i diplomada en treball social amb la finalitat d’aconseguir els millors resultats possibles mitjançant un abordatge global i un tractament individualitzat.
 
Programa assistencial
 
La intervenció del equip multidisciplinar especialitzat està fonamentada en els projectes individuals terapèutics i rehabilitadors des d’un pla integral conformat per un conjunt diversificat d’intervencions i procediments per donar resposta selectiva i acurada a cada cas. Contempla tècniques mediques, psiquiàtriques, psicològiques, psicopedagògiques i psicosocials. Els plans funcionals integrals es basen en els programes individuals terapèutics i rehabilitadors des d’una intensa avaluació/intervenció continuada i coordinada.
 
Equip professional
 
Coordinadora psicòloga.
Metge psiquiatra.
Metge internista.
Psicòloga.
Treballadora social.
Diplomat Universitari en Infermeria (DUI).
Curadors.
 
Dades de contacte
 
Autovia de Bellisens s/n, "Mas Plana"
43204 Reus
Tel. 977 39 00 11
Fax. 977 39 23 63
 
Com arribar
 
 


@GrupPereMata a Twitter

Agenda
VEURE MÉS ACTES